Hoppa till sidans innehåll

Utvecklingstrappan


Inom orientering används vid tävlingar ett färgsystem för att beskriva orienteringens svårighetsgrad, och vid träning hur man stegvis utvecklas i utvecklingstrappan från nybörjare till orienterare på avancerad nivå. Våra grupper och nivåer på träningarna beskrivs utifrån det systemet. Svårighetsgraderna i våra grupper skiljer sig lite från färgsystemet som används på tävling för att passa den gruppindelning vi har. Detta beskrivs kursiverat.

 

GRÖN NIVÅ

Den gröna nivån är det första steget i Utvecklingstrappan. Här läggs grunden för orienteringskunnandet. Det viktiga på den här nivån är att få en förståelse för vad en karta är och vilka de vanligaste färgerna och karttecknen är. På den gröna nivån ska man också klara av ledstångsorientering och att byta ledstång både vid kontrollen och på sträckan mellan två kontroller. Att passa kartan är en annan viktig kunskap på den gröna nivån.

I vår Gröna grupp är barnen ca 6-8 år och här läggs mer vikt vid att bli bekant med kartan och orienteringen som idé än att klara själva orienteringsmomenten. Detta för att det passar åldersgruppen bättre.

 

VIT NIVÅ   

På det andra steget fortsätter man att träna på ledstångsorientering. Ledstängerna är dock lite svårare och kanske lite mindre tydliga. Kontrollerna kan ibland sitta vid sidan av ledstången, så det gäller att träna på att ha framförhållning i orienteringen. På den vita nivån kommer man också att träna på de första vägvalsproblemen och man kommer att träna på att gena och snedda över öppen mark.

I vår Vita grupp är barnen från 9 år och här kommer själva orienterandet in i mycket högre grad och självständighet utvecklas från grön till vit nivå.

 

GUL NIVÅ 

På det tredje steget kommer man att träna på lite svårare vägvalsproblem. Nu är det inte bara ledstänger att ta hänsyn till utan man får också träna på att gena kortare sträckor genom skogen, hela tiden med säkra uppfångare. För att kunna gena genom skogen behöver man träna på de karttecken som visar framkomlighet och sikt. På den gula nivån tränar man också på enkel kurvbildsorientering, vad är upp, vad är ner och var är högsta punkten. Kontrollerna sitter också lite längre från ledstången och det är inte säkert att man ser dem därifrån.

Vi har en Gul-röd grupp för de som är från 11 år och varit med och orienterat ett tag. 

 

ORANGE/RÖD NIVÅ

Det fjärde steget i trappan tränar man på att lämna ledstängerna för att istället använda andra terrängföremål för att orientera. Det kan till exempel vara tydliga höjder och sankmarker. Ibland orienterar man mot en höjd, ibland springen man utmed en höjd. Det blir då en form av ledstång. Det blir allt viktigare att kunna läsa och förstå höjdkurvor. Det är viktigt att kunna förstå och använda sig av tekniker som förenkla, förlänga och generalisera. När man orienterar gör man det ofta med hjälp av hållpunkter. När man har lärt sig orientera på den här nivån har man i princip lärt sig använda alla typer av verktyg. På de kommande två stegen utför man samma sak fast i svårare miljö.

Vi har en Gul-röd grupp för de som är från 11 år och varit med och orienterat ett tag.

 

VIOLETT NIVÅ

Det här är det femte och näst sista steget i Utvecklingstrappan. Jämfört med de tidigare nivåerna ställs det nu större krav på att orientera med framförhållning. Det gäller att planera sträckorna och hur man på bästa sätt löser orienteringsproblemet. Det gäller att avväga snabbhet kontra säkerhet. Ett nytt moment på den här nivån är att orientera på skrå, det vill säga i en sluttning. Kontrolltagningen kan ske utan någon uppfångare och terrängen kan ibland vara detaljfattig. Därför är det viktigt att kunna hålla en riktning och bedöma avstånd. Eftersom man kan ställas inför alla tidigare orienteringsproblem gäller det att kunna anpassa tekniken efter terrängtyp och svårighet.

De som är på violett nivå ingår i den svarta gruppen.

 

BLÅ/SVART NIVÅ

På det sjätte och sista steget kan man möta alla tänkbara svårigheter och orienteringsproblem. Man ska vara beredd på att kunna lösa orienteringsproblem i alla tänkbara situationer. Det kan vara allt från mycket detaljrik terräng till detaljfattig terräng. Det kan vara starkt kuperat och på så sätt fysiskt krävande. Många gånger ställs man inför komplicerade vägvalsproblem med många olika faktorer att ta hänsyn till. Det gäller att behärska olika kartor och terrängtyper, både i det egna landet men också i andra delar av världen.

I vår Svarta grupp ingår de som klarar röd nivå självständigt, tidigast från 14 år.

SM 2019

Borgarloppet 2019

  

halsinglandssparbank

 

blinfo

 

iggesund

 

ica

 

mellanskog

safecon_liggande_030109

 

sjölins smide

 

logotype_lrfkonsult

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Forsa OK - Orientering
Sven Bergström, Utnäs 136
82065 Forsa

Kontakt:
Tel: 065023096
E-post: This is a mailto link

Se all info